mrdarko.com


design portfolio

Plakat til Fagforbundet.

Arbeid: Design, illustrasjon, layout.
Prosjekt: Debatt om boligpolitikk, studenter og deres boligsituasjon.


Plakater
‹ ‹ ‹ Portfolio Index › › ›

Only HTML + CSS website.
© 2018 www.mrdarko.com